Belangrijk

Privacy & Cookies

Bezoek je onze site, mail je ons of neem je op een andere manier contact met ons op, dan ontvangen wij persoonsgegevens van je. In deze privacyverklaring kun je lezen waarom we je gegevens bewaren, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen. Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Zodra je contact met ons opneemt, verwerken wij je gegevens. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult of ons belt of e-mailt. Dat betekent dat we een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Persoonlijke gegevens van overledene:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Sterfdatum

- Adresgegevens

(NB: Persoonsgegevens van een overledenen vallen niet onder de wetgeving).

Persoonlijke gegevens van nabestaanden:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Polissen

- Aangifte overlijden

- Kopie Akte van Overlijden

- Facturen leverancier

- Getekende documenten (aanvraag voor diensten betreft de uitvaart)

- Levensverhalen, persoonlijke verhalen

- Gegevens voor boekhouder

- Foto’s benodigd voor afscheidsdienst

- Foto’s of films van de dag van de uitvaart

- WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto en muziek betreft uitvaart.

Als je onze website bezoekt, verzamelen we ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals de naamvan de browser die je gebruikt, het besturingssysteem dat je gebruikt en de serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

In wet- en regelgeving zijn grondslagen geformuleerd voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

- Toestemming

- Voldoen aan wettelijke verplichting

- Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door een overheidsorgaan.

- Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke.

Ons gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het uitvoeren van marketing campagnes, en het gebruik van Google Analytics. In het geval van marketing acties, heb je een absoluut recht van bezwaar. Dat betekent dat je altijd bij ons kunt aangeven dat je niet langer meer wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketing acties. In het geval van Google Analytics gebruiken we data om bezoekersgedrag te analyseren en om onze website te optimaliseren. In andere gevallen waarin wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heb je een zogenaamd relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat je bezwaar kunt maken, maar dat wij een belangenafweging zullen maken tussen jouw belang om de persoonsgegevens niet te laten verwerken en ons belang om de persoonsgegevens te verwerken.

Met welke derde partijen delen we je persoonsgegevens?

We delen alleen jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk aan verzekeraar, gemeentehuis, begraafplaats, crematoria, et cetera) en noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering (Yourhosting en Google Analytics) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruiken wij cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen inde browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. www.bloesemuitvaart.nl gebruikt geen functionele cookies.

Wat doen we met Google Analytics?

De analytische cookies worden cookies om Google Analytics te kunnen gebruiken. Met die gegevens krijgen we inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en hoe hij zich begeeft op onze website. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijn de wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

www.bloesemuitvaart.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wil je je gegevens aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens aanpassen of laten verwijderen. Dat doe je door contact met ons op te nemen. We reageren binnen twee weken op je verzoek. Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem dan contact met ons op via info@bloesemuitvaart.nl of bel 06 - 19 68 13 80.